คำสั่งซื้อทั้งหมดจะได้รับการจัดส่งโดย UPS หรือ FedEx ยกเว้นคำสั่งซื้ออุปกรณ์ตัวรับรองความถูกต้องภายในสหรัฐอเมริกาภาคพื้นทวีปที่จะจัดส่งฟรีโดย USPS อาจจะต้องมีการเสียภาษีนำเข้าและภาษีอากรเพิ่มเติมหากสั่งซื้อจากต่างประเทศ โปรดตรวจสอบพื้นที่จัดส่งสินค้าและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมกับ UPS และ FedEx Blizzard Entertainment ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้

หลังจากการสั่งซื้อ คำสั่งซื้อจะแสดงสถานะ Processing (กำลังดำเนินการ) ประมาณ 3-7 วัน แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากสินค้าที่คุณสั่งหมดในขณะที่เราดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อทุกรายการ รวมถึงตู้ ปณ. และที่อยู่ APO หรือ FPO

หมายเหตุ: ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายการเมื่อเช็คเอาต์จากร้านอุปกรณ์ จะไม่สามารถซื้อรายการสินค้าทางกายภาพได้