บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Claim Destiny 2 Key

อัพเดตแล้ว: 4 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 132584
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I bought Destiny 2 online and my key won't work
  • This key is restricted to use in another country. Visit the Blizzard Shop to purchase a key for your account
  • Not Eligible Account Country

When claiming your Destiny 2 key, the country listed on your Blizzard account must match the region of your Destiny 2 key. If your Destiny 2 key is from the wrong region, you must contact the retailer to resolve the problem—we don't assist with these issues. Visit Bungie's Destiny 2 PC Retail Region Definitions article for more information.

If the country listed on your Blizzard account is incorrect, contact us with the necessary information to update your account.

Note: Third-party keys, such as for promotions, are redeemed on Bungie's site. Visit their code redemption guideexternal site for details.


จัดจำหน่ายโดย พัฒนาโดย
จัดจำหน่ายโดย
พัฒนาโดย