ฉันจะถูกระงับการใช้งานนานเท่าใด

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 13402
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

คุณควรได้รับจดหมายแจ้งเตือนในบัญชีของคุณในช่วงเวลาเดียวกันที่คุณถูกระงับลงโทษ กรุณาดูรายละเอียดในการระงับลงโทษรวมถึงระยะเวลาที่ถูกระงับลงโทษในอีเมลของคุณ