บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

WowP.exe - Entry Point Not Found

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 134396
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

The procedure entry point LogicalToPhysicalPoint could not be located in the dynamic link library USER32.dll.
Error Code: WowP.exe - Entry Point Not Found

This error occurs when attempting to run World of Warcraft on an unsupported operating system.

Windows® XP and Windows® Vista are no longer supported operating systems for Blizzard games or software.