บทความอาจยังไม่ถูกอัพเดต คุณสามารถดูบทความเวอร์ชันล่าสุดได้ที่นี่

World of Warcraft Alpha or Beta Access

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 134449
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

  • How do I sign up for the WoW beta?
  • I want access to the next WoW beta

ไม่มีการสนับสนุนสำหรับเกมนี้ในภาษาไทย

Customer Support cannot grant Alpha or Beta access.

If you want to participate in the Alpha or Beta testing of our game, you can sign up on the official World of Warcraft website (Dragonflight). The sign up is only available when the testing is open, or shortly before testing starts. 

Signing up for Alpha or Beta testing does not guarantee access to the Alpha or Beta.

If you are selected to participate, we will send you an email to let you know that your Battle.net account now has access to the Alpha or Beta. Our email will not include a code. All you need to do is log in to the Alpha or Beta client using the Battle.net account that was selected for access.