บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

In-Game Shop - Black Screen or Blue Box

อัพเดตแล้ว: 6 วัน ก่อน
รหัสบทความ: 135100
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • When trying to purchase a token in game, the shop menu will go black when attempting to connect to the store.

If you are unable to see in-game shop content due to the window being black or blue, the following troubleshooting usually resolves this issue:

  1. If the problem is with World of Warcraft, reset your user interface to prevent conflicts with the shop window.
  2. Check Parental Controls on the account to ensure that in game purchases are not blocked.
  3. Issues with security software can prevent shop screens from displaying or sending information. Try troubleshooting your security applications.
  4. Close background applications which may interfere with the shop displaying correctly.
  5. Malware and viruses have been known to cause this issue. Run a Virus Scan as a precaution.