การติดตั้ง Authenticator บนหลายอุปกรณ์

อัพเดตแล้ว: 7 วัน ก่อน
รหัสบทความ: 135701
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

คุณสามารถใช้ Authenticator เดียวกันกับหลายอุปกรณ์ด้วยฟังก์ชั่นการคืนค่า:

     1. เปิดเมนูบนอุปกรณ์เครื่องแรกของคุณและจดบันทึก Serial # และรหัส restore code
     2. ติดตั้ง Blizzard Authenticator บนอุปกรณ์ที่สองของคุณ
     3. เปิดเมนูและใช้ฟังก์ชั่นการคืนค่า
     4. ป้อนหมายเลขซีเรียลและรหัสกู้คืนจากขั้นตอนที่ 1