บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Payment Failure With MBnet/MBway Virtual Credit Cards

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 135719
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I have always used MBNet cards, but now they are not working.
  • Why are my payments always failing?

MBway/MBnet currently will not work to set up a subscription, this is due to the fact that these virtual cards have a short expiration date and therefore cannot sustain a recurring payment like a subscription. As such, you can instead buy non-recurring game time directly from our Online Shop.

Make sure you have an extra €1.00 on your virtual card, and that you set it to allow more than one transaction to ensure that the pre-authorization check is also processed correctly. You can find more information on these minor charges here.