บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

There Was a Temporary Problem With Your Request in Starcraft II

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 136010
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Error: "There was a temporary problem with your request. Please try again"
  • Canot play co-op mode in SC2
  • Unable to queue solo or in party in Heroes of the Storm

We are aware that some players have encountered this error while creating or joining a custom lobby in Starcraft II.

We are currently investigating the issue and there are no known workarounds at the moment. 

Customer Support cannot help with this. We apologize for any inconvenience caused.