บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Phasing Incorrect in Silithus

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 136106
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Can't explore Silithus due to sword
  • Killed Argus, now I am phased out of old Silithus
  • Where do I go to get back into the old phase of Silithus

The NPC Zidormi, near Valor's Rest, can toggle phasing in Silithus. If your character is qualified to see the new phasing, you will get the dialogue option for "Show me what Silithus was like before the Wound in the World?" to go to pre-Argus Silithus, or "Can you return me to the present time?" to see the post-Argus version of Silithus.