บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

The Card You Entered Is Not Supported

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 136864
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Error: The card you entered is not supported. Please enter another card or try another payment method

You will receive this error when you credit card is not supported. Please use a different card or a different payment method.

Discover credit cards are not supported when paying in Canadian dollar. Customer Support cannot assist bypassing this limitation.