บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Character Lost Reputation

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 137321
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I was exalted and now it shows I am revered.
  • Used a commendation and the reputation was removed after a disconnect.
  • I transferred this character and now some of the reputations are lower than before.

If you have found your reputation has been lowered, check to make sure the reputation has not been marked as "At War". This can be done via the reputations panel, opened by pressing U on your keyboard (by default)0.

Should you lose reputation and have not marked the reputation as "At War", please Submit a Bug Report.