บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Didn't Get Heritage Armor at 110 for Allied Race Character

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 137384
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I boosted my Allied Race character but didn't get the transmog
  • My Allied Race character is over level 60, but I didn't get Heritage Armor

To receive the special Heritage Armor transmog set, you must level your Allied Race character to 110 and complete the Heritage quest: Lightforged Draenei, Highmountain Tauren, Nightborne, Void Elf, Mag'har Orc, Dark Iron Dwarf, Zandalari Troll, Kul Tiran Human, Vulpera, Mechagnome.

The following will prevent you from receiving your Heritage Armor:

  • Using the Character Boost service
  • Purchasing a Faction Change or Race Change for that character

You can use Heirlooms and experience potions while leveling your Allied Race character and still receive your Heritage Armor.