บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Forced to Change My Character's Name With A Transfer

อัพเดตแล้ว: 4 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 13859
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I moved realms and I was asked to change my name, I wanted to keep it
  • The name of my character is taken by someone else in the other server, can you release for me?

When the name of your character is already being used by another player in the realm you are transferring to, your character will be given a temporary randomized name. The game will ask you to change your character's name upon log-in. This name change is, of course, free of charge.

If you were looking to keep the same name, Game Masters cannot release or take the name from the other player for you.