บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Reporting Forums Post

อัพเดตแล้ว: 4 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 14124
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Post on the forums needs to be removed
  • Player is harassing me on the forums
  • I don't have the option to report a forum post

Customer service representatives are not able to check or action forum reports. You can report forum posts that violate the forum code of conduct through the forums themselves. 

  1. Go to the post
  2. Click on the Flag icon on the bottom of the post
  3. Select the reason you are reporting the post
  4. Click Flag Post

Forum moderators will review and investigate as reports come in.