บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Didn't Receive Achievement - Burning Down the House

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 141813
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

We got Xavius at ten stacks of Apocalyptic Empowerment yet we didn't get the achievement.

If you believe you completed the achievement correctly but it wasn't granted, please report this bug to the developers.

We don't provide achievement credit for Burning Down the House.