อัพเดตการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 14213
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

ส่งอีเมลอีกฉบับในการแนบลิงค์ดึงข้อมูล หากอีเมลที่เชื่อมโยงกับการควบคุมโดยผู้ปกครองยังคงสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ คุณสามารถปรับการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองในแผงควบคุมของการควบคุมโดยผู้ปกครอง

หากคุณไม่สามารถเข้าถึงอีเมลการควบคุมโดยผู้ปกครองได้อีกต่อไป 
หรือหากคุณต้องการลบการควบคุมโดยผู้ปกครองออกจากบัญชีของคุณ โปรดติดต่อเรา