บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Weekly Event Quest Disappeared From Log

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 142309
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I didn't hand in the Emissary of War in time
  • Timewalking event ended early
  • Abandoned the weekly event quest in error

The calendar indicates when exactly an event expires. Calendar descriptions are in Server Time. The weekly quest will automatically be removed from your quest log as soon as the weekly event ends.

Once the weekly event ends, Customer Support cannot provide quest rewards if you didn't hand in the quest in time. During the event, Customer Support cannot restore quest progress if you abandon the quest accidentally.