บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

How Do I Earn Overwatch League Tokens

อัพเดตแล้ว: 9 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 142583
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • How do I make sure I'm getting League Tokens?
  • How long until I get my League Tokens?
  • Did not receive OWL Tokens for watching matches

You’ll earn five League Tokens for every hour of live Overwatch League matches watched on eligible platforms.

Your viewing time is tracked continuously, so if you watch 30 minutes in one session and return later for another 30 minutes of viewing, you’ll get credit for that total accumulated hour. Viewing time can only be accumulated during live matches.

To redeem League Tokens for in-game items, viewers must have a valid Overwatch game license. Xbox One, PlayStation4, or Nintendo Switch players must have their Xbox Live, PlayStation Network, or Nintendo account linked to their Battle.net account.

Tokens may take up to 48 hours to be delivered. Follow the steps on our Didn't Earn League Tokens article if everything is set up correctly and you're still not earning tokens.

To connect a Twitch.tv or Youtube account to your Battle.net account, follow the steps here

Participating Countries

Your Battle.net account must be associated with an eligible country for you to earn League Tokens in this promotion. See the Official Rules for the currently streaming event for eligibility. 

If you need to change the country on your Battle.net account, contact us.

It may take some time after updating an account to an eligible country before token drops begin.