บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Connected Realms

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 14296
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Is my realm connected?
  • Can I trade with my friend from another realm?

Connected Realms are a set of two or more realms that have been permanently and seamlessly “linked.” When you play on a Connected Realm:

  • The Auction House is shared between your realm and the realms connected to it
  • You can join a guild created on the realm connected to yours
  • You can trade and exchange mail with players on the realm connected to yours
  • You can party for Mythic dungeons and Mythic raids with players on the realm connected to yours

Below is the list of connected realms in America and Europe.