บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Battle for Azeroth Order Failed

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 143020
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I purchased BfA but there was an issue with the payment

This is normally caused by one of the following issues:

  • Incorrect billing information, either on the Blizzard Account or on the card
  • A discrepancy between the registered account location and where the purchase is being attempted from
  • The bank declining the purchase due to an unusual purchase pattern
  • Multiple failed purchase attempts in a short amount of time

To resolve this, follow our Payment Troubleshooting guide.