บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Using Heritage Armor on Multiple Characters

อัพเดตแล้ว: 7 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 143078
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Will I be able to use my earned heritage armor on a race-changed character?
  • Can all races use heritage armor once it has been earned?

If you level up an Allied Race character without boosting, faction/race-changing, or having levels granted to you through the Recruit-A-Friend program, you’ll earn that race’s distinctive Heritage Armor set. 
 

Race

Starting Level

Level Required for Heritage Armor

Dark Iron Dwarves20110
Mag'har Orcs20110
Highmountain Tauren20110
Lightforged Draenei20110
Nightborne20110
Void Elves20110
Once earned, that Heritage Armor may be used on any character of that Race. This includes characters that are race or faction changed to the Race. Other races will not be able to use this armor.