บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Received Password Reset Email But Didn't Request It

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 14328
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I have received a mail to change my password but I didn't ask for it.

If you have received a password reset email without requesting one, we recommend that you take steps to secure your account:

  1. Run a security scan to remove any viruses or malware infections.
  2. Update the password on your Blizzard account.
  3. Update the password on your email account.
  4. Add an authenticator to your account.
If you need help recovering your account, contact Customer Support.