บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Tame Iron Juggernaut

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 143627
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I am level 90 and the pet is 89, but can't tame the pet, but still cannot tame the pet
  • I receive the error "Creature is too high level for you to tame" when trying to tame the Deactivated Juggernaut

You must be level 120 to tame Iron Juggernauts and you must also have the ability to tame mechanical pets. Goblin and Gnome hunters have this ability by default. If your character is not a Goblin or Gnome, obtain a Mecha-Bond Imprint Matrix to learn the ability. This item is crafted by engineers.

Note: You can only summon Iron Juggernauts within Siege of Orgrimmar.