บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Didn't Receive Allied Race Hunter Pet After Race Change

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 143752
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I didn't get the special iron dwarf hunter pet after I race changed my hunter
  • Will I get the Void Elf hunter pet after I race change my max level hunter?

Racial pets for Allied Races are only available for newly created Allied Race characters. They cannot be obtained through a faction change or a race change. Game Masters cannot assist with these obtaining pets, as it is an intended game mechanic.  If you do not have a pet when you start out, you can use the Tame Beast ability to tame a pet of your choice.