บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Unable to loot Titan Prison Fragment

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 145984
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't complete Disturbance Detected: Ulduar
  • Unable to loot Titan Prison Fragment
  • Killed Yogg-Saron but could not complete quest

A Titan Prison Fragment will only drop during the Timewalking difficulty of Ulduar. You must be on the quest Disturbance Detected: Ulduar to receive it.

Note: The Fragment must be looted manually - it is not automatically pushed to your inventory. The Postmaster does not mail unlooted quest items.