บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

StarCraft: Remastered Connection Problems

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 146644
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Lag in Starcraft Remastered
  • I am disconnected while logging in to Starcraft: Remastered

If you are unable to connect, or if you are experiencing high latency or frequent disconnects while playing the game, follow the steps below to resolve the issue.

  1. Check BlizzardCS on Twitter for breaking news and information on our services.
  2. Reset your network devices to make sure your router hasn't become flooded with data.
  3. Release and renew your IP and flush your DNS to resolve any network conflicts.
  4. Update your drivers and operating system to resolve any compatibility issues.
  5. If you're using a wireless connection, optimize your internet connection to rule out a connection issue.
  6. Close all other applications to resolve software conflicts and free up resources.
  7. Update or temporarily uninstall any security programs, which may mistakenly identify the login module as a security threat.
  8. Disable any proxies that may interfere with the login module.

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forums or contact us.