หากมีการเรียกเก็บเงินจาก Blizzard บนใบแจ้งหนี้ของคุณที่คุณไม่ได้เป็นผู้อนุมัติ โปรดอ่านบทความการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตของเรา

เข้าสู่ระบบเพื่อดูประวัติรายการธุรกรรมแล้วเลือกสถานะคำสั่งซื้อของคุณจากเมนูดรอปดาวน์ด้านล่าง