บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Error - This Email Address Is Already in Use

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 14788
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I have an empty account and I would like to use that email on my main account
  • Cannot create a Battle.net account, it says me my email is already taken
  • Error: This e-mail address is already in use

If you receive this error, it likely means you already have an account that was created with the email being used.  If you have access to the account with the email, you can update the email in Battle.net Account Management to a new one to free the original email for further use. 

If you do not have access to the account created using the email, contact Customer Support for assistance.