บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

WoW Character Name Change Appeal

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 14871
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Why was I forced to change my character name?
  • I was suspended for a character name and would like to appeal.
  • I came back after a long absence and all my characters were renamed

Character names can be changed, or flagged for a name change, for a variety of reasons:

  • Characters with accounts inactive for more than 2 expansions may be renamed to a random name to allow players on active accounts to use them
  • Characters transferring to new realms may be flagged for a name change if their name was in use on the new realm
  • Characters whose names were blocklisted or reserved after the character was created may be forced to pick a new name after a character service
  • Characters whose names were reported may be forced to change their names to pick one which is not a violation of the naming policies

In any of these cases, you should log in on the character and pick a new name. If your character has not been accessed for a long time and the name was released for inactivity, you may be able to get the same name again, but for any characters that were penalized, you should pick a new name to avoid an account action.