บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Mouse Stops Working in World of Warcraft

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 148776
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't click anything on the character select screen in World of Warcraft
  • I can't enter world of change my character in WoW

An issue with Discord is interfering with mouse and keyboard inputs in World of Warcraft and other Blizzard games. Any of the following steps should resolve the issue

  • Update Discord
  • Disable Discord Overlay
  • Uninstall Discord