บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Neltharion's Lair: Essence of Tenacity - Quest Giver Does Not Show Up

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 149023
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I can't find the Son of Ursoc to pick up the quest Neltharion's Lair: Essence of Tenacity

The Essence quests for Druids are obtained in the Dreamway by going to the appropriate stone and using the appropriate ability. If you abandon this quest and need to pick it up again, you'll need to go back to the stone in the Dreamway and transform to bear shape. The quest Essence of Tenacity should be available then.