เกมที่ให้บริการอาจมีข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์และบั๊กหลงเหลืออยู่ หากคุณพบบั๊ก โปรดรายงานเราโดยใช้ฟอรัมการรายงานบั๊ก

รายงานที่ส่งผ่านฟอรัมของเราจะไม่ได้รับการตอบกลับ แต่รายงานจะถูกส่งไปให้ทีมที่รับผิดชอบในการจัดการบั๊กเหล่านี้โดยตรง ข้อมูลที่คุณโพสต์ในฟอรัมจะมีประโยชน์ในการช่วยให้ชุมชนสนทนาเกี่ยวกับบั๊กที่มีผลกระทบรุนแรง ซึ่งในบางครั้งอาจช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญของบั๊กได้ ถ้าคุณต้องการดูข้อมูลของบั๊ก เราก็มีรายชื่อของปัญหาปัจจุบันที่เรารับทราบแล้วที่ด้านบนของฟอรัมการรายงานบั๊กที่ผู้เล่นทุกคนสามารถมองเห็นได้