บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Unlock a Boosted Character

อัพเดตแล้ว: 4 วัน ก่อน
รหัสบทความ: 151358
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Unable to use a boost token to unlock a character
  • I had a payment issue with the Dark Portal Pass and my character was locked. I purchased the Dark Portal Pass again and the boost doesn't unlock the character
  • My Shadowlands purchase was charged back and my boosted character locked, I purchased the expansion again but I cannot unlock my locked character

If a character you boosted appears locked, this indicates that the order associated to the boosted character was refunded or charged back. You can verify this on your Transaction History.

To unlock the character, you need to purchase a new character boost from the World of Warcraft in-game shop. After your purchase is complete, click the lock next to your character to apply the boost and this will automatically unlock it.

If you receive an error when using the boost on the locked character, contact us.