บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

General Nazgrim Missing for Quest "Burning Down the House"

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 151426
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I am not able to find General Nazgrim for the quest "Burning down the house"

In cases where General Nazgrim cannot be found to hand in this quest, return back to the nearby town and relog - General Nazgrim will then appear.