คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อของบัญชีผู้ใช้ได้ที่หน้ารายละเอียดบัญชี หากคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในช่องที่จำเป็นต้องกรอกในหน้ารายละเอียดบัญชีได้ เราสามารถช่วยเหลือคุณเปลี่ยนแปลงชื่อที่ใช้ลงทะเบียนบัญชี Battle.net ได้ในกรณีดังต่อไปนี้:

  • คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุลตามกฎหมาย
  • คุณคือบิดา มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่ต้องการจะครอบครองความเป็นเจ้าของบัญชีจากผู้เยาว์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณ
  • คุณได้บรรลุนิติภาวะภายใต้กฎหมายในประเทศของคุณและต้องการจะอัพเดทชื่อผู้ถือครองบัญชีที่ได้ลงทะเบียนสร้างไว้จากชื่อของผู้ปกครองของคุณก่อนหน้านี้เปลี่ยนเป็นชื่อของคุณแทน
  • คุณต้องการจะถือครองบัญชีของญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว

ทีมงานไม่สามารถที่จะทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือครองบัญชีได้หากเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงชื่อนั้นนอกเหนือจากเหตุผลข้างต้นที่ได้แจ้งไป