การยกเลิกคำขอลบบัญชี Battle.net

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 157273
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

ฉันต้องการยกเลิกคำขอลบบัญชีของฉัน

เราพยายามที่จะดำเนินการตามคำขอเพื่อยกเลิกกระบวนการลบบัญชีของคุณหากคุณส่งคำขอยกเลิกมาภายในห้า (5) วันนับจากวันที่คุณส่งคำขอลบบัญชีครั้งแรก อย่างไรก็ตาม การใช้คุณลักษณะการลบบัญชีในทางที่ผิดอาจส่งผลให้ไม่สามารถย้อนกลับคำขอลบบัญชีของคุณได้ และทำให้ระบบลบบัญชีออกอย่างถาวร

ยกเลิกการลบบัญชี Battle.net

หากเราไม่สามารถยกเลิกคำขอลบบัญชีของคุณได้ (เช่น หากส่งคำขอยกเลิกหลังจากห้า (5) วันไปแล้ว หรือส่งคำขอลบบัญชีในทางที่ผิด) ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจากบัญชี Battle.net ของคุณจะถูกลบหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้อย่างถาวรและไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้อีก