บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot queue for the Seat of Triumvirate Dungeon

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 157946
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I am unable to queue for the Seat of the Triumvirate Dungeon 
  • 'You must progress further in the Argus Storyline to access this Dungeon'

To unlock the Seat of the Triumvirate dungeon on your account, one character must complete the entire Argus Story Campaign. This requires one character to be level 110, complete  Assault on Broken Shore, unlock Argus, and complete all components of  You Are Now Prepared!. The Comprehensive Argus Guide lists every single quest in order, so you can easily determine what is left.