บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Starcraft Performance Issues

อัพเดตแล้ว: 8 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 158213
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • My game stutters.
  • Low FPS in Starcraft: Remastered.

Slow and choppy gameplay can have a variety of causes. 

  1. Make sure your computer meets the Starcraft: Remastered System Requirements.
  2. Update your drivers and operating system to resolve any compatibility issues.
  3. Close all other applications to resolve software conflicts and free up resources.
  4. Changes to the software settings on your video card drivers may cause crashes or performance issues. Reset your video driver settings to correct this problem.

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forums or contact us.