บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Complete Quest The Splintered Fleet

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 158383
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Crashed during quest The Splintered Fleet and cannot finish it
  • Abandoned quest The Splintered Fleet and cannot finish it

Check if you have completed the quest The Splintered Fleet by using the following script in chat:

/script print(IsQuestFlaggedCompleted(39801))

If the result of the script shows "nil", and you don't have the quests in your quest log, please return to Lady Sylvanas Windrunner near the pier outside of Orgrimmar. Classes that have pets may need to dismiss them before it can be accepted.

Addons the skip cut scenes can also cause issues with this quest. We highly recommend disabling all addons before accepting the quest. If the issue persists after trying all of the above, please contact customer support