บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Start a Guild Service

อัพเดตแล้ว: 3 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 15977
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • My realm isn't showing up when I try to do a guild service.
  • Error: Oops! This needs your attention: The character you selected is not on your account.
  • Error: Oops! This needs your attention: The name change reservation has expired.
  • Error: Ineligible transfer, unknown error.
  • Error: You must reimburse a chargeback on this account.
  • My account is greyed out

Only the Guild Master can start a guild service.

All guild services can only be purchased through the in-game shop, they are not available on the website shop. If you cannot find your Guild Master character or realm, ensure that the character and guild are eligible for a guild service