บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

World of Warcraft 32-Bit Not Supported

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 160622
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Can't play WoW on 32-bit Windows.
  • 32-bit client won't launch.

World of Warcraft does not support 32-bit operating systems. To continue playing, you need to upgrade to a 64-bit operating system.

Windows Users

The minimum required operating system for World of Warcraft is the 64-bit version of Microsoft Windows 7. If your operating system does not meet this requirement, you need to purchase a newer version of Windows. Visit Microsoft's Windows 10 Upgrade FAQ for more information.

Mac Users

64-bit support for macOS was introduced in OS X 10.4. If you're running a version of macOS newer than 10.4, you do not need to upgrade.