บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Downloading the Blizzard Data File

อัพเดตแล้ว: 9 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 161070
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I'm having trouble downloading my Blizzard Data file
  • My Blizzard Data file downloaded somewhere, but I can't find it.

If you are having trouble downloading the data file, please try the following:

  1. Clear the cache and cookies of your browser, or try using a different browser
  2. Downloads usually automatically go into the Downloads folder. If you can’t find the data file there, check if you are downloading to a different folder
  3. Make sure the drive your download folder is on has sufficient space