BLZBNTBTS00000011

อัพเดตแล้ว: 6 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 161075
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

เราไม่สามารถยืนยันลายเซ็นดิจิทัลของ Battle.net Agent ของคุณ โปรดทำตามขั้นตอนในบทความการสนับสนุนนี้เพื่อแก้ไขปัญหา
รหัสข้อผิดพลาด: BLZBNTBTS00000011

แอพเดสก์ท็อป Battle.net ไม่สามารถยืนยันข้อมูลที่จำเป็นได้ โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหา

 1. ไปที่ https://www.digicert.com/digicert-root-certificates.htm
 2. มองหา DigiCert Assured ID Root CA  ในส่วน Root Certificates และคลิก ดาวน์โหลด DER/CRT
 3. ดับเบิลคลิก DigiCertAssuredIDRootCA.crt แล้วคลิก เปิด
 4. คลิก ติดตั้งใบรับรอง...
 5. เลือก ในเครื่องเดียวกัน แล้วคลิก ถัดไป
  หมายเหตุ: หากมีหน้าต่างแจ้งเตือนของ User Account Controls ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก ใช่
 6. เลือก ใส่ใบรับรองทั้งหมดในพื้นที่จัดเก็บต่อไปนี้ แล้วคลิก เรียกดู
 7. เลือก ผู้ให้การรับรองใบอนุญาตรูทที่ได้รับความไว้วางใจ แล้วคลิก ตกลง
 8. คลิก ถัดไป
 9. คลิก เสร็จสิ้น
หากยังพบปัญหาอยู่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าวันที่และเวลาของคอมพิวเตอร์ตรงกับเวลาในพื้นที่ของคุณ หากเวลาดังกล่าวไม่ตรงกัน คุณอาจพบปัญหาเกี่ยวกับการเข้ารหัสหรือการตรวจสอบได้