บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Didn't Receive Gladiator Mount

อัพเดตแล้ว: 8 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 161079
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Didn't receive the mount for hitting Gladiator.

After reaching Gladiator, you need to win 50 games to receive the achievement that unlocks the Gladiator mount. Once unlocked, you can find the mount in your Mounts collection.