การลงทะเบียนเพื่อรับอีเมลส่งเสริมการขายจาก Blizzard Entertainment เป็นการอนุญาตให้คุณได้รับข่าวสารล่าสุด ข้อเสนอที่น่าสนใจและอื่นๆจาก Blizzard  
1. ไปที่การตั้งค่าการสื่อสารในบัญชีบลิซซาร์ดของคุณ
2. ในส่วนของการตั้งค่าการสื่อสาร ให้คุณเช็คข่าวสารและข้อเสนอพิเศษจาก Blizzard Entertainment 
3. คลิก ตกลง