บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Insufficient Disk Space

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 162452
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • It says my C: drive is full and I can't install the game
  • It won't let me change the install location
  • Not enough disk space when installing the game

Insufficient Disk Space errors happen either when a hard drive runs low on space, or when the Blizzard Battle.net Desktop Application is unable to read the hard drive due to a permission error. Try the following steps to resolve this error.

  1. A corrupted Spotlight Index may not show the correct amount of disk space remaining. Rebuild your spotlight index.
  2. Free up disk space on the hard drive that you are installing the application to.
  3. The Desktop Application may have trouble writing to an external hard drive. Install games to an internal hard drive.
  4. Update or temporarily uninstall any security programs, which may mistakenly identify the login module as a security threat.
  5. Try creating a new administrator account to resolve permissions issues.

Tried everything here?

If the steps above did not resolve your problem, visit our Technical Support forum or contact us.