บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can I Equip More than 3 Legendaries in Legion?

อัพเดตแล้ว: 4 วัน ก่อน
รหัสบทความ: 163486
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Is there any way I can equip more than two Legion legendaries?

Legendaries in Legion are limited to, initially, one per character. Once your character upgrades their Tier 6 upgrade choice, they can equip two Legion legendaries. 

The only way to equip more than three legendary items is if you are able to obtain Aman'Thul's Vision from Argus the Unmaker in Antorus. You can equip this item and any other two legendary items on one character.