บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

World of Warcraft Voice Chat Troubleshooting

อัพเดตแล้ว: 6 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 16355
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't hear others in voice chat in WoW
  • Others can't hear me when I talk in WoW
  • Error: Lost Connection to the Voice Chat Service 
  • Error: Voice chat temporarily disabled

Voice Chat is not available on Starter Edition accounts.

Voice chat is subject to the same rules as outlined in our Code of Conduct. You will be unable to use the voice chat if your account is silenced

If your account is not silenced and is not a Starter Edition, check the following:

  1. If you have Parental Controls, make sure voice is enabled.
  2. Make sure you have the correct Windows Settings.
  3. Reset the game settings to default.
  4. Update your drivers and operating system to resolve any compatibility issues.
  5. Check your network configuration to find any issues with your firewall, router, or port settings.
  6. Close all other applications to resolve software conflicts and free up resources.

Note: Voice Chat does not work correctly with Bluetooth devices.

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forums or contact us.