บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Didn't Receive Loot Due to Full Inventory

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 16387
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Couldn't loot an item because my bags were full
  • I won a roll and didn't receive the loot because my inventory was full

WOW CLASSIC

Unlooted items in WoW Classic are not sent to your mailbox. Items that aren't looted will remain on the corpse until it despawns. Customer Support does not recover unlooted items.

Shadowlands

The Postmaster will send loot to your mailbox from the following:

  • Instances
  • World Bosses
  • One-time only treasure chests

The Postmaster will not send the following loot to your in-game mail:

  • Quest items
  • Items left on corpses in the outside world
  • Bind on Equip items
  • Items gained from Fishing, Herbalism, or Mining due to full bags

If you think you experienced a bug, submit a ticket for assistance.